Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENIN TARAFLARI:

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan:ANATOLİA ARGE MAKİNE ELEKTRONİK KİMYA OTOMOTİV LTD. ŞTİ.

Adres: Meksika Caddesi Defne Sitesi 2.Blok No:14 Çankaya/Ankara/Türkiye

Web Adresi: www.anatoliamaterials.com

E-posta Adresi: bilgi@anatoliamaterials.com

Telefon:+90 544 565 62 90

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı: 

Teslimat Adresi: 

Telefon: 

E-posta: 

Değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe tarafların sözleşmede yer alan adresleri yasal tebligat adresleridir.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

ALICI www.anatoliamaterials.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda verilen siparişlerin, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.anatoliamaterials.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından GG.AA.YYYY tarihinde imzalanarak kabul edilmiş olup bir nüshası ALICININ sözleşmede belirtilen e-mail adresine gönderilecektir.


MADDE 4 –ÜRÜNÜN TESLİMİ, TESLİM MASRAFLARI VE ŞEKLİ:

4.1 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri www.anatoliamaterials.com sitesinde belirtilmiş istisnalar haricinde, ALICI tarafından ödenecektir. SATICI ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICIYA aittir


4.2: Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, satın alınan her bir ürünü, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.3: Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. Bu belgeler elektronik ortamda olabilir ve Alıcı tarafından indirilmesi gerekebilir.


MADDE 5 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

5.1: Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli adlı www.anatoliamaterials.com web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir

5.2: Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde elektronik posta ile alıcıya bu durumu bildirmek, 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

5.3: ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

5.4: Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse veya satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI ’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

5.5: ALICI ödemeyi Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, satıcıya ait VakıfBank ve QNB Finansbank hesaplarından herhangi birine veya site üzerinden kredi kartları ile online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanarak yapabilir. Online ödemelerde siparişin sonunda kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.


MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve siparişi iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.


MADDE 7- ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra ürünü özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.


MADDE 8- CAYMA HAKKI:

8.1: ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

8.2: Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

8.3: Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

8.4: Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8.5: Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.6: SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.7: ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

8.8: Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 


9.1: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

9.2: Her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar, yazıcı ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


MADDE 10- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:


ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


SATICI

ANATOLİA ARGE MAKİNE ELEKTRONİK KİMYA OTOMOTİV LTD. ŞTİ